|     Stavební práce

Zabýváme se výstavbou zděných, případně dřevěných rodinných domů a jejich rekonstrukcí včetně zateplování fasád, obkladačských prací, zhotovování dřevěných obkladů, vnitřních omítek, a pod. Po prostudování stavební dokumentace a konzultaci s Vámi můžeme přistoupit k samotné realizaci. Stavba vyžaduje kvalifikovaný dozor, nebo časové rezervy investora, projektanta i zhotovitele.

Výkopové práce: hlavní výkopová jáma je těžena strojně, dokopávky se provádějí ručně; zpravidla se využije odkopná zemina na zásypy a násypy kvůli snížení nákladů na přepravu.

Základy: jsou prováděny hlubiné - probíhá vylití betonů do nezamrzné výšky, následuje hydroizolace a vylití železobetonové desky, která se leje na zhutnělý podklad.

Svislé konstrukce: jedná se o samotné zdění obvodového pláště, který tvoří hrubou stavbu; nejpoužívanějšími materiály jsou systémy Heluz, Porotherm a Ytong; v tomto kroku je také nutné myslet na komín, který přechází přes všechny podlaží budovy.

Příčky: Heluz, Porotherm, Ytong.

Stropní konstrukce a věnec: železobetonová konstrukce, Heluz, Porotherm systémy, Ytong Schodiště: od železobetonových, ocelových až po dřevěné Střecha: podle využití podstřešního prostoru, jsou na ni kladeny požadavky tepelné, akustické, protipožární, prosvětlovací; nejčastěji se používá střešní krytina Bramac, Tondach, nebo také ocelové střešní plechy dodávané v různých odstínech.

Na zateplení domu jsou kladeny větší a větší požadavky, ty lze splnit použitím cihel doplněných o izolační materiál, nebo může být zateplení dodatečné - např. Isover, Rockwool. Kromě hrubé stavby, probíhají také nezbytné práce, navazující, které dodají domu funkčnost a estetičnost.